Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya
Telefon (0484) 212-1111 / 2593
Kurumsal E-Posta dkilinc  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme29.11.2017 09:29:25

Doç.Dr DİLEK KILINÇ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              :Dilek KILINÇ

2. Doğum Tarihi          

3. Unvanı                    : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

 Kimya

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2007

Y. Lisans

 Anorganik Kimya

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2009

Doktora

Anorganik Kimya

İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2016

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2018

Doçentlik Tarihi                        : 2019

Profesörlük Tarihi                    :-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            -

6.2. Doktora Tezleri

            -

           

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            -

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            -

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            -

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 


7.7. Diğer yayınlar

            -

 

8.Projeler

  


1. Ni, Pd N-Heterocyclic carben complexes and ir properties Uluslararası Araştırma Projesi TÜBİTAK  (2014-2015) (Yürütücü )


 

9.İdari Görevler

            -

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            -

 

11.Ödüller

 

1.      TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırasında Araştırma Bursu (2014-2015) (Bir yıllık)

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati


Teorik

Uygulama

 

2018-2019

Güz

Anorganik Kimya Labaratuvarı I

-

4


 

Fiziko Kimya Labaratuvarı I

-

4


 

Genel Kimya Labaratuvarı I

-

4


İlkbahar

Anorganik Kimya II

4

-


 

 

Koordinasyon Kimyası

3

-


 

 

Fiziko Kimya Labaratuvarı II

-

4


 

 

Genel Kimya Labaratuvarı II

-

4


 

 

Anorganik Kimya Labaratuvarı II

-

4


2019- 2020


Fiziko Kimya Labaratuvarı I

-

4


 

Fiziko Kimya I


4

-


 

Anorganik Kimya Labaratuvarı I

-

4


Güz

 

Anorganik Kimya I

4

-


 

 

İleri İnorganik Kimya (YL)

3

-


 

 

İleri Koodinasyon Kimyası (YL)

3

-


 

 

Genel Kimya I (Ziraat Fakültesi)

3

-


 

Güncelleme : 30.10.2019 22:54:17
Çalıştay ve Etkinlikler

          

                -TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi, İnönü Üniversitesi/ Malatya, 2016. 

                -TÜBİTAK Doktora Öğrencilerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi, İnönü Üniversitesi / Malatya, 

                   2015. 

                -1. Ulusal KatalizYaz Okulu,3. Anadolu Kataliz Okulu İnönü Üniversitesi / Malatya, 2013. 

                -Üniversiteler Arası Kimya Alanında Bilgi Alışverişi ve Ortak Projeler Geliştirilmesi Çalıştayı 

                  İnönü Üniversitesi / Malatya,2012. 

Ödül ve Burslar

     

 

      - Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Birinciliği (2007)


      - Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Üçüncülüğü (2007)


      -TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sırasında Araştırma Programı Kapsamında 1 Yıl

        Süreli TÜBİTAK Araştırma Bursu (FRANSA- RENNES) (2014-2015)

Ulusal & Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


- Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Cafer Saka 'İki yeni Co(II)-Cu(II) metal kompleksi katalizörlüğünde sodyum bor hidrürün katalitik hidrolizi', Kataliz Kongresi, İnönü Üniversitesi/ Malatya, 2013.

 - Dilek Kılınç, Eşref Taş, Ahmet Kılıç, İsmail Yılmaz, Mustafa Durgun, İsmail Özdemir, Sedat Yaşar ’’Aromatik Aminler Temelinde Salisilaldiminlerin Ve Pd (Iı) Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektral Ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi ’’ I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 24-26 Mayıs 2010, Dicle Üniversitesi / Diyarbakır

- Mustafa Durgun, Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Dilek Kılınç, Orhan Baytar  ’’ Sterik Engelli Tetradentat Salisilaldiminlerin Bazı Geçiş Metallerle Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Kararlılıkları’’ II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-18 Mayıs 2009, Fırat Üniversitesi / Elazığ.

 - Orhan Baytar, Ömer Şahin, Dilek Kılınç, Eşref Taş ” Sodyum Bor Hidrürün Hidrolizinde Nikel/Paladyum Metal ve Komplekslerinin Katalizör Olarak Kullanılması”, Ulusal Temiz Enerji Günleri, İstanbul, 2008.

- Eşref Taş, Mustafa Durgun, Ahmet Kılıç, Dilek Kılınç, İsmail Özdemir, Nevin Gürbüz ’’Polisiklik Aromatik Diaminlerden Türetilen Sterik Engelli Tetradental Salisilaldiminlerin Paladyum(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterisazyonu ve Katalitik Özellikleri’’ XXII. Ulusal Kimya Kongresi 06-10 Ekim, 2008, Gazimağusa / KIBRIS.

- Mustafa Durgun, Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Dilek Kılınç’’Bazı Geçiş Metallerinin 3,5-Ditertbütil Salisilaldehit ve Polisiklik Aromatiklerden Türetilen Tetradentate Schiff Bazlarının Sentezi ve Karakterizasyonu’’I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, 20-23 Nisan 2007 Adana.

 

 
        

Ulusal & Uluslararası Projeler


    -2214-A TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sırasında Araştırma Projesi (2014-2015) (FRANSA-RENNES)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)   -The orthopalladation dinuclear [Pd(L1)(μ-OAc)]2, [Pd(L2)(μ-OAc)]2 and mononuclear [Pd(L3)2] complexes with [N, C, O] or [N, O] containing ligands: Synthesis, spectral characterization, electrochemistry and catalytic properties  

Ahmet Kilic, Dilek Kilinc, Esref Tas, Ismail Yilmaz, Mustafa Durgun, Ismail Ozdemir, Sedat Yasar,  Journal of Organometalic Chemistry 2010

Hydrogen generation from catalytic hydrolysis of sodium borohydride by a novel Co (II)–Cu (II) based complex catalyst  

D KılınçC SakaÖ Şahin - Journal of Power Sources, 2012

-Hydrogen production by catalytic hydrolysis of sodium borohydride with a bimetallic solid-state Co-Fe complex catalyst  Ö Şahin, D Kilinç, C Saka - Separation Science and Technology, 2015 - Taylor & Francis

-Bimetallic Co–Ni based complex catalyst for hydrogen production by catalytic hydrolysis of sodium borohydride with an alternative approach   Ö Şahin, D Kılınç, C Saka - Journal of the Energy Institute, 2016 – Elsevier

-Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride with a novel palladium metal complex catalyst  Ö Şahin, D Kılınç, C Saka - Journal of the Energy Institute, 2016 - Elsevier