Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya
Telefon / 2595
Kurumsal E-Posta esref.tas  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme17.05.2019 10:45:18

Prof.Dr. EŞREF TAŞ

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi


1.      Adı Soyadı: Eşref TAŞ

2.      Doğum Tarihi: 1 Ocak 1965

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kimya

Fırat  Üniversitesi

1991

Y. Lisans

 Kimya

Fırat Üniversitesi

1995

Doktora

 Kimya/Anorganik

Fırat Üniversitesi

1997

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : Harran Üniversitesi 1998

Doçentlik Tarihi               :   Harran Üniversitesi 2002                                                   

Profesörlük Tarihi            : Siirt Üniversitesi       2008

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

 1. BAKİ TÜRKKAN, Amino oksim türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve bazı metallerle komplekslerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi, 2001.
 2. MEHMET GÜLER, Alifatik aminli 3,5-di-tert-bütil-2-hidroksi-benzaldeminli schiff bazlarının türevleri ve onların Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi, 2003.
 3. MAHMUT ULUSOY, Yeni amino oksim ligandlarının sentezi, karakterizasyonu ve bazı metallerle komplekslerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi, 2003.
 4. ÖMER KAPLAN, Aromatik diaminler temelinde tetradentat salisilaldiminlerin Cu(ıı) ve Co(ıı) komplekslerinin sentezi, kinetik, spektral ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi, 2005.
 5. BEDRİYE DEVECİ, Konjuge aromatik diaminler temelinde tetradentat salisilaldiminlerin bazı metal komplekslerinin sentezi, spektral ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi, 2005.
 6. ZELİHA KARA, eni vic-dioksim ve onların geçiş metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve redoks özellikleri, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi, 2005.
 7. NAZLI KONAK, N-(metiltiosübstitüefenil)-3,5-di-tert-bütil-salisilaldeminlerin bakır(ıı) kompleksinin sentezi, spektroskopik ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi, 2006.
 8. HATİCE KARA, Yeni vic-dioksim ligandlar ve onların geçiş metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve redoks özellikleri, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi, 2007.
 9. HALİL İBRAHİM ÖNAL, Salisilaldiminlerin Cu(II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi, 2007.
 10. LÜTFÜ KÜPECİK, Bakır iyonun 3,5-but2-salisilaldehit ve polisiklik aromatik diaminlerden türetilen tetradentat salisilaldiminlerle kompleksleri, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi, 2008.
 11. REŞİT ÇAKMAK, Pirkle - tip kiral kolon kromotografisi yöntemiyle biyolojik öneme sahip kiral aminlerden (±)  ß - metilfeniletilamin' in rezolüsyonu, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi, 2008.

 

     

6.2.  Doktora Tezleri

 1. AHMET KILIÇ, Yeni amino oksim ligandların sentezi, karakterizasyonu, bazı metallerle komplekslerinin hazırlanması, iletkenlik ve indirgenme-yükseltgenme potansiyellerinin belirlenmesi, Doktora, Dicle Üniversitesi, 2006. (2. Danışman)

 

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.     Çukurovali, A., Taş, E., Ahmedzade, M. (1997) Synthesis and metal complexation of a new oxime derivative of 2-aminothiazole. Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 27 (5), pp. 639-646. DOI: 10.1080/00945719708000215

2.     Çukurovali, A., Taş, E., Ahmedzade, M. (1997). The synthesis and some transition metal complexes of tolyl N-imidazolylmethyl ketoxime. Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 27 (8), pp. 1159-1166.

3.     Çukurovali, A., Taş, E. (1998). The synthesis and characterization of a new vic-dioxime and some of its transition metal complexes. Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 28 (3), pp. 449-461. DOI: 10.1080/00945719809349368

4.     Taş, E., Çukurovali, A., Kaya, M. (1998). Synthesis of a new glyoxime derivative, characterization and investigation of its complexes with Ni(II), Co(II), Cu(II) and UO2(VI) metals. Journal of Coordination Chemistry, 44 (1-2), pp. 109-117. DOI: 10.1080/00958979808022885

5.     Çukurovali, A., Taş, E., Kaya, M. (1998).The synthesis and Co(II), Co(III), Cu(II) and Ni(II) complexes of a new symmetrical vic-dioxime. Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 28 (3), pp. 463-475. DOI: 10.1080/00945719809349369

6.     Taş, E., Çukurovali, A. (1999). Synthesis of 1,2-dihydroxyimino1-phenyl-3,7-diaza-9,10-O-benzaloctane and its complexes with Co(II), Cu(II) and Ni(II).Journal of Coordination Chemistry, 47 (3), pp. 425-432. DOI: 10.1080/00958979908022227

7.     Taş, E., Çukurovali, A., Kaya, M. (1999). The synthesis and characterization of 10,11-bis(hydroxyimino)-4,8,12,17-tetraaza 1,2,19,20-o-dicyclo-hexylideneoctacosene and some transition metal complexes. Journal of Coordination Chemistry, 48 (4), pp. 411-423. DOI: 10.1080/00958979908023581

8.     Çukurovali, A., Taş, E. (1999). Synthesis of 9,10-bis(hydroxyimino)-4,8,11,15-tetraaza-1,2,17,18-o-dicyclopentylideneoctadeca ne and its complexes with Co(II), Co(III), Cu(II) and Ni(II). Polish Journal of Chemistry, 73 (9), pp. 1457-1463.

9.     Taş, E., Çukurovali, A., Kaya, M. (1999). The synthesis and Co(II), Co(III), Cu(II), Ni(II) and UO2(VI) complexes of a new symmetrical vic-dioxime containing 1,3-dioxolane. Journal of Coordination Chemistry, 46 (4), pp. 479-490.

10.  Şekerci, M., Taş, E. (2000) The synthesis and characterization of 1,2-O-cyclohexylidene-4-aza-8-aminooctane and some of its transition metal complexes. Heteroatom Chemistry, 11 (4), pp. 254-260. DOI: 10.1002/1098-1071(2000)11:4<254::AID-HC2>3.0.CO;2-4

11.  Kasumov, V.T., Taş, E., Kartal, I., Ucun, F., Köksal, F., Çukurovali, A. (2001). Complexation of metal ions with 3,5-di-tert-butyl-1,2-Benzoquinone-1-monooxime, ESR studies of radical intermediates. Journal of Coordination Chemistry, 52 (3), pp. 207-227. DOI: 10.1080/00958970108022588

12.  Aydogdu, Y., Yakuphanoglu, F., Aydogdu, A., Tas, E., Cukurovali, A. (2002). Electrical and optical properties of newly synthesized glyoxime complexes. Solid State Sciences, 4 (6), pp. 879-883. DOI: 10.1016/S1293-2558(02)01298-0

13.  Kasumov, V.T., Taş, E., Yakar, Y., Köksal, F., Köşoeoǧlu, R. (2002). Spectroscopic studies on bis(3,5-di-t-butyl-1,2-benzoquinone 1-oximato)copper(II) and its mixed-ligand complexes. Copper(II)-radical ferromagnetic coupling. Zeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences, 57 (5), pp. 495-502.

14.  Taş, E., Kasumov, V.T., Şahin, Ö., Özdemir, M. (2002). Transition metal complexes with tridentate salicylaldimine derived from 3,5-di-t-butylsalicylaldehyde. Transition Metal Chemistry, 27 (4), pp. 442-446. DOI: 10.1023/A:1015011517647

15.  Aydogdu, Y., Yakuphanoglu, F., Aydogdu, A., Tas, E., Cukurovali, A. (2003). Solid state electrical conductivity properties of copper complexes of novel oxime compounds containing oxolane ring. Materials Letters, 57 (24-25), pp. 3755-3760. DOI: 10.1016/S0167-577X(03)00174-5

16.  Tas, E., Ulusoy, M., Guler, M., Yilmaz, I. (2004). Synthesis, characterization and redox properties of a new vic-dioxime and its transition metal complexes. Transition Metal Chemistry, 29 (2), pp. 180-184. DOI: 10.1023/B:TMCH.0000019417.35877.b9

17.  Tas, E., Aslanoglu, M., Guler, M., Ulusoy, M. (2004). Synthesis, characterization and electrochemical properties of copper(II) complexes with novel bidentate salicylaldimines derived from 3,5-di-t-butyl-2-hydroxybenzaldehyde. Journal of Coordination Chemistry, 57 (7), pp. 583-589. DOI: 10.1080/00958970410001697239

18.  Tas, E., Aslanoglu, M., Ulusoy, M., Temel, H. (2004). Synthesis, spectral characterization and electrochemical studies of copper(II) and cobalt(II) complexes with novel tetradentate salicylaldimines.Journal of Coordination Chemistry, 57 (8), pp. 677-684. DOI: 10.1080/00958970410001720980

19.  Tas, E., Aslanoglu, M., Ulusoy, M., Guler, M. (2004).Synthesis, characterization and electrochemical studies of nickel(II) and cobalt(II) complexes with novel bidentate salicylaldimines. Polish Journal of Chemistry, 78 (7), pp. 903-909.

20.  Tas, E., Ulusoy, M., Guler, M. (2004). Synthesis of a novel oxime ligand: Characterization and investigation of its complexes with some metal ions. Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 34 (7), pp. 1211-1221. DOI: 10.1081/SIM-120039267

21.  Kasumov, V.T., Taş, E., Köksal, F., Özalp-Yaman, S. (2005). Synthesis, characterization, redox behavior and hydrogenation catalytic activity of bis(N-aryl-3,5-Bu2 t-salicylaldiminato) palladium(II) complexes. Polyhedron, 24 (2), pp. 319-325. DOI: 10.1016/j.poly.2004.11.020

22.  Kasumov, V.T., Özdemir, M., Tas, E., Sahin, Ö. (2005). Synthesis, spectroscopic and electrochemical studies of bis(N-aryl-3,5-di-t-butyl-salicylaldiminato)cobalt(II) complexes. Transition Metal Chemistry, 30 (2), pp. 191-195. DOI: 10.1007/s11243-004-3333-3

23.  Tas, E., Aslanoglu, M., Kilic, A., Kara, Z. (2005). Synthesis, characterization and redox properties of three new vic-dioximes and their nickel(II) metal complexes. Transition Metal Chemistry, 30 (6), pp. 758-764. DOI: 10.1007/s11243-005-6226-1

24.  Kasumov, V.T., Özalp-Yaman, Ş., Taş, E. (2005). Synthesis, spectroscopy and electrochemical behaviors of nickel(II) complexes with tetradentate shiff bases derived from 3,5-Bu2t-salicylaldehyde. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 62 (1-3), pp. 716-720. DOI: 10.1016/j.saa.2005.02.041

25.  Tas, E., Aslanoglu, M., Kilic, A., Ulusoy, M., Guler, M. (2005). Synthesis, characterization and redox properties of novel vic-dioximes and their complexes with nickel(II), copper(II) and cobalt(II). Polish Journal of Chemistry, 79 (11), pp. 1739-1747.

26.  Temel, H., Ilhan, S., Aslanoǧlu, M., Kiliç, A., Taş, E. (2006). Synthesis, spectroscopic and electrochemical studies of novel transition metal complexes with quadridentate Schiff base. Journal of the Chinese Chemical Society, 53 (5), pp. 1027-1031. DOI: 10.1002/jccs.200600136

27.  Tas, E., Aslanoglu, M., Kilic, A., Kaplan, O., Temel, H. (2006). Preparation, characterisation and redox properties of four new tetradentate salicylaldimines with their Cu(II) complexes. Journal of Chemical Research, (4), pp. 242-245.

28.  Tas, E., Aslanoglu, M., Kilic, A., Kara, Z. (2006). Synthesis, spectroscopic and electrochemical studies of copper(II) and cobalt(II) complexes of three unsymmetrical vic-dioximes ligands.Journal of Coordination Chemistry, 59 (8), pp. 861-872. DOI: 10.1080/00958970500412206

29.  Kilic, A., Tas, E., Gumgum, B., Yilmaz, I. (2006). Synthesis, spectral characterization and electrochemical properties of new vic-dioxime complexes bearing carboxylate. Transition Metal Chemistry, 31 (5), pp. 645-652. DOI: 10.1007/s11243-006-0043-z

30.  Kilic, A., Tas, E., Gumgum, B., Yilmaz, I. (2006). Synthesis, spectroscopic and electrochemical investigations of two vic-dioximes and their mononuclear Ni(II), Cu(II) and Co(II) metal complexes containing morpholine group. Chinese Journal of Chemistry, 24 (11), pp. 1599-1604. DOI: 10.1002/cjoc.200690299

31.  Kilic, A., Tas, E., Gumgum, B., Yilmaz, I. (2006). Coordination chemistry of nickel(II), copper(II), and cobalt(II) with MN4 core-containing two novel vic-dioximes ligands. Synthesis, spectroscopy and redox properties. Polish Journal of Chemistry, 80 (12), pp. 1967-1981.

32.  Çelik, O., Ulusoy, M., Taş, E., Ide, S. (2007). Syntesis and crystallographic structure studies of N-[5-methylisoxazole amino-3-yl]-3,5-di-tert-butylsalicylaldimine. Analytical Sciences: X-ray Structure Analysis Online, 23 (10), pp. x185-x186. DOI: 10.2116/analscix.23.x185

33.  Kilic, A., Tas, E., Gumgum, B., Yilmaz, I. (2007). The synthesis, spectroscopic and voltametric studies of new metal complexes containing three different vic-dioximes. Journal of Coordination Chemistry, 60 (11), pp. 1233-1246. DOI: 10.1080/00958970601035914

34.  Sahin, O., Tas, E., Dolas, H. (2007). Kinetic analysis of thermal decomposition of some Co-complexes of three unsymmetrical vic-dioximes ligands: Model fitting and model-free method. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 89 (1), pp. 123-131. DOI: 10.1007/s10973-005-7019-7

35.  Kilic, A., Tas, E., Deveci, B., Yilmaz, I. (2007). Synthesis, electrochemical and in situ spectroelectrochemical studies of new transition metal complexes with two new Schiff-bases containing N2O2/N2O4 donor groups. Polyhedron, 26 (14), pp. 4009-4018. DOI: 10.1016/j.poly.2007.05.013

36.  Kilic, A., Tas, E., Gumgum, B., Yilmaz, I. (2007). Three new vic-dioxime ligands: Synthesis, characterization, spectroscopy, and redox properties of their mononuc ear nickel(II) complexes. Heteroatom Chemistry, 18 (6), pp. 657-663. DOI: 10.1002/hc.20357

37.  Kilic, A., Tas, E. (2007). The synthesis, characterization, spectroscopic studies and catalyst properties of some new dinuclear uranyl (VI) metal complexes bearing different vic-dioxime groups. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, 37 (8), pp. 583-590. DOI: 10.1080/15533170701606506

38.  Ilhan, S., Temel, H., Kilic, A., Tas, E. (2007). Synthesis and spectral characterization of macrocyclic NiII complexes derived from various diamines, NiII perchlorate and 1,4-bis(2-carboxyaldehydephenoxy)butane. Transition Metal Chemistry, 32 (8), pp. 1012-1017. DOI: 10.1007/s11243-007-0260-0

39.  Tas, E., Ucar, I., Kasumov, V.T., Kilic, A., Bulut, A. (2007). Synthesis, spectroscopic and structural studies of new Schiff bases prepared from 3,5-B u<inf>2</inf>t-salicylaldehyde and heterocyclic amines: X-ray structure of N-(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1-ethylcarboxylato-4-aminopiperidine. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 68 (3), pp. 463-468. DOI: 10.1016/j.saa.2006.11.052

40.  Kilic, A., Durgun, M., Tas, E., Yilmaz, I. (2008). Novel vic-dioxime ligands and their poly-metal complexes bearing 1,8-diamino-3,6-dioxaoctane: Synthesis, characterization, spectroscopy and electrochemistry. Transition Metal Chemistry, 33 (1), pp. 29-37. DOI: 10.1007/s11243-007-9010-6

41.  Tas, E., Kilic, A., Konak, N., Yilmaz, I. (2008). The sterically hindered salicylaldimine ligands with their copper(II) metal complexes: Synthesis, spectroscopy, electrochemical and thin-layer spectroelectrochemical features. Polyhedron, 27 (3), pp. 1024-1032. DOI: 10.1016/j.poly.2007.11.038

42.  Temel, H., Ilhan, S., Kilic, A., Tas, E. (2008). Preparation and spectral characterization of new macrocyclic Ni(II) and Co(II) complexes derived from 1,4-bis(2-carboxyaldehydephenoxy)butane and various diamines. Journal of Coordination Chemistry, 61 (9), pp. 1443-1454. DOI: 10.1080/00958970701581734

43.  Kilic, A., Durap, F., Aydemir, M., Baysal, A., Tas, E. (2008). Ru(II) with chelating containing N4-type donor quadridentate Pd-oxime metal complexes: Syntheses, spectral characterization, thermal and catalytic properties. Journal of Organometallic Chemistry, 693 (17), pp. 2835-2842. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2008.05.041

44.  Kilic, A., Yilmaz, I., Ulusoy, M., Tas, E. (2008). Synthesis, spectral characterization, electrochemical studies and catalytic properties in Suzuki-Miyaura coupling reactions of the mononuclear Pd II, trinuclear PdII(BPh2)2 and RuII-PdII-RuII type complexes containing 4-amino-1-benzyl piperidine and phenyl groups. Applied Organometallic Chemistry, 22 (9), pp. 494-502. DOI: 10.1002/aoc.1430

45.  Kilic, A., Tas, E., Yilmaz, I. (2009). Synthesis, spectroscopic and redox properties of the mononuelear Ni II, NiII(BPh2)2 containing (B-C) bond and trinuclear CuII-NiII-CuII type-metal complexes of N,N'-(4-amino-l-benzyl piperidine)-glyoxime.  Journal of Chemical Sciences, 121 (1), pp. 43-56. DOI: 10.1007/s12039-009-0005-z

46.  Tas, E., Kilic, A., Durgun, M., Yilmaz, I., Ozdemir, I., Gurbuz, N. (2009). Mono- and dinuclear Pd(II) complexes of different salicylaldimine ligands as catalysts of transfer hydrogenation of nitrobenzene with cyclohexene and Suzuki-Miyaura coupling reactions. Journal of Organometallic Chemistry, 694 (3), pp. 446-454. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2008.11.021

47.  Tas, E., Onal, I.H., Yilmaz, I., Kilic, A., Durgun, M. (2009). Synthesis, structural characterization, electrochemistry and spectroelectrochemistry of dinuclear copper(II) metal complexes stabilized by a tetradentate NOOO salicylaldimine ligands.Journal of Molecular Structure, 927 (1-3), pp. 69-77. DOI: 10.1016/j.molstruc.2009.02.024

48.  Tas, E., Kara, H., Durgun, M., Kilic, A., Yilmaz, I. (2009). Synthesis, spectral characterization and electrochemical investigations of mononuclear Cu (II), Ni (II) and Co (II) metal complexes containing different new vic-dioxime groups. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, 39 (7), pp. 379-387. DOI: 10.1080/15533170903129612

49.  Tas, E., Kilic, A., Durgun, M., Küpecik, L., Yilmaz, I., Arslan, S. (2010). Cu(II), Co(II), Ni(II), Mn(II), and Fe(II) metal complexes containing N,N′-(3,4-diaminobenzophenon)-3,5-But2-salicylaldimine ligand: Synthesis, structural characterization, thermal properties, electrochemistry, and spectroelectrochemistry. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 75 (2), pp. 811-818. DOI: 10.1016/j.saa.2009.12.002

50.  Kilic, A., Kilinc, D., Tas, E., Yilmaz, I., Durgun, M., Ozdemir, I., Yasar, S. (2010).The orthopalladation dinuclear [Pd(L1)(μ-OAc)]2, [Pd(L2)(μ-OAc)]2 and mononuclear [Pd(L3)2] complexes with [N, C, O] or [N, O] containing ligands: Synthesis, spectral characterization, electrochemistry and catalytic properties. Journal of Organometallic Chemistry, 695 (5), pp. 697-706.DOI: 10.1016/j.jorganchem.2009.12.003

51.  Kilic, A., Durgun, M., Ulusoy, M., Tas, E. (2010).Conversion of CO2 into cyclic carbonates in the presence of metal complexes as catalysts. Journal of Chemical Research, (11), pp. 622-626. DOI: 10.3184/030823410X12876680449167

52.  Kilic, A., Tegin, I., Tas, E., Ziyadanogullar, R. (2011). From 1-(2-Aminoethyl) piperazine and investigation of its analytical properties for the extraction and preconcentraton of some divalent cations. Journal of the Iranian Chemical Society, 8 (1), pp. 68-77.

53.  Kilic, A., Kayan, C., Aydemir, M., Durap, F., Durgun, M., Baysal, A., Tas, E., Gümgüm, B. (2011). Synthesis of new boron complexes: Application to transfer hydrogenation of acetophenone derivatives. Applied Organometallic Chemistry, 25 (5), pp. 390-394. DOI: 10.1002/aoc.1779

54.  Kilic, A., Tas, E., Deveci, B., Durgun, M. (2012).Dissymmetric tetradentate salicylaldimine Cu(II) and Co(II) complexes derived from 1,8-naphthalene and different salicylaldehydes. Bulgarian Chemical Communications, 44 (4), pp. 289-298.

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.4.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Taş, E. ve M. Kaya, “Aminooksimlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi”,Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(2), 95-105 (1997).
 2. Taş, E., M. Kaya ve M. Ahmedzade, “N-(2,4-Dinitro Fenil)-1,4 Fenilen Diaminoglioksim’in Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi”,Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12 (1), 209-217 (2000).

      7.5.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Taş, E., M. Kaya ve M. Şekerci., ”Yeni(E,E)-Dioksim’in Sentezi,Karakterizasyonu ve Ni(II), Cu(II), Co(III) Komplekslerinin İncelenmesi”, XI.Ulusal Kimya Kongresi, Cilt I, 94, Van, 1997.
 2. Taş, E., M. Kaya ve M. Şekerci.,”N-(8,9-O-Propiliden-1,6-Diaza Nonan)Glioksim’in Sentezi ve Ni(II), Cu(II), Co(III) Komplekslerinin İncelenmesi”, XI.Ulusal Kimya Kongresi, Cilt I, 462, Van, 1997.
 3. Saydam, S., E. Taş ve A. Çukurovalı.,”4-Fenil-2-Benzilamino Tiyazol’ün Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Me, Ni ve Zn Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”, XI.Ulusal Kimya Kongresi, Cilt I, 101, Van, 1997.
 4. Şekerci, M., E. Taş., S. Saydam ve C. Alkan.,”6,7-O-Benziliden 1-Amino 3-Aza Heptan Ligandının ve Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni komplekslerinin  Sentezi ve Karakterizasyonu”, XI.Ulusal Kimya Kongresi, Cilt I, 104, Van, 1997.
 5. Şekerci, M., C. Alkan ve E. Taş.,” 1-Amino-3-N-(Benzilamino) Propan Ligandının ve Cu+2, Ni+2, Cd+2 Komplekslerinin Sentezi”, XI.Ulusal Kimya Kongresi, Cilt I, 460, Van, 1997.
 6. Saydam, S., E. Taş ve A. Çukurovalı.,”4-Fenil-2-Salisilidenamino Tiyazol’ün Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Me, Ni ve Zn Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Cilt I, 102, Van, 1997.
 7. Kasumov, V.T ve E. Taş.,”Synthesis,Spectroscopic Studies of Some New Zinc(II) Salisicylaldımınes Containing Sterıcally Hındered Phenol and Their Oxıdation Products”, XIV.Ulusal Kimya Kongresi, Cilt I, 47, Diyarbakır, 2000.
 8. Aydoğdu, Y., F. Yakuphanoğlu., A. Aydoğdu., E.Taş ve A. Çukurovalı, “Electrical and optical properties of new synthesized Inorganic semiconductors”, TFD II. Ulusal Yoğun Madde Fiziği Kongresi, Cilt 1, sayfa 85, Erzurum
 9. Taş, E. ve M. Kaya, “1,2-O-a-Metilbenzal-4-Aza-7-Aminoheptan Ligandaının ve Co(II), Cu(II), Ni(II) Komplekslerinin  Sentezi Ve Karakterizasyonu”, 12. Ulusal Kimya Kongresi, Sayfa 197, Edirne.
 10. Taş, E., M. Özdemir, Ö. Şahin ve V. T. Kasumov, ”Transition Metal Complexes with Bidentate and Tetradentate  Salicylaldimines Derived from 3,5-Di-Tert-Butyl-2-Hydroxy-Benzaldehyde”, XV. Ulusal Kimya Kongresi,  İstanbul.
 11. Taş, E., M. Özdemir, Ö. Şahin ve V. T. Kasumov,” Transıtıon Metal Complexes with Tridentate Salicylaldimine Derived from 3,5-Di-Tert-2-Hydroxy-Benzaldehyde”, XV. Ulusal Kimya Kongresi,  İstanbul.
 12. Taş, E.,  B. Türkkan ve Ö. Şahin, ”Yeni Aminooksim Türevinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi, XV. Ulusal Kimya Kongresi,  İstanbul.
 13. M. Ulusoy,  E. Taş,  M. Güler  “Yeni Bir Vic-Dioksim Ligandının Ve Onun Metal Komplekslerinin Sentez Ve Yapılarının İncelenmesi” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 2003, (Sözel), İstanbul
 14. M. Ulusoy,  E. Taş,  M. Güler  “Yeni Schıff Bazının Ve Onun Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 2003, (Poster) , İstanbul
 15. M. Ulusoy,  E. Taş,  M. Güler  “Yeni Schıff Bazı Komplekslerinin Eldesi Ve Karakterizasyonu” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 2003, (Poster) , İstanbul
 16. M. Ulusoy,  E. Taş,  M. Güler  “Yeni Aminooksim Ligandının Ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerin Sentezi Ve Yapılarının Aydınlatılması” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 2003, (Poster) , İstanbul
 17. Eşref Taş, Ahmet Kılıç, Mehmet Aslanoğlu, Ömer Kaplan, Salih İlhan, Mahmut Ulusoy, ’’Dört Dişli Salisilaldimin Schiff Bazı Ligandları İle Bunların Co(II) Ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Redoks Özellikleri’’ Sayfa No: 328, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005
 18. Eşref Taş, Ahmet Kılıç, Mehmet Aslanoğlu, Bedriye Deveci, ‘’Yeni Bir Diamin ve 3,5-Di-Tertbutil-2-Hidroksi Salisilaldehit İçeren Schiff Bazı ile Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özellikleri’’, Sayfa No:353, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005.
 19. Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Mustafa Durgun, İsmail Yılmaz , Bahattin Gümgüm ‘’İki Yeni Vic-Dioksim Ligandı ve Bu Ligandların Ni(Il), Cu(Il) ve Co(Il) Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi’’ XX. Ulusal Kimya Kongresi 4/8 Eylül 2006 Kayseri

      20.    Ahmet Kılıç, Eşref Taş,  Mustafa Durgun, İsmail Yılmaz , Bahattin Gümgüm, ‘’Piperazinden türeyen iki farklı vic-Dioksim ligandı ile bazı metal komplekslerinin sentezi, karekterizasyonu ve redoks özelliklerinin incelenmesi’’. XX. Ulusal Kimya Kongresi 4/8 Eylül 2006 Kayseri

21.    21. Ahmet Kılıç, Eşref Taş, İsmail Yılmaz, Bahattin Gümgüm ‘’Etil 4-amino 1- piperidin karboksilattan türetilen dört yeni vic- dioksim ligandı ile bazı metal komplekslerinin sentezi, karekterizasyonu ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi’’ XX. Ulusal Kimya Kongresi 4/8 Eylül 2006 Kayseri

22.     22. Ahmet Kılıç, Eşref Taş, V.T. Kasumov, Ahmet Bulut, ‘’Synthesis, Spectroscopic and X-ray structure studies of N-( 3,5-di tert-butly salicylidene)-1-ethly carboxilato-4amino piperidine’’, XX. Ulusal Kimya Kongresi 4/8 Eylül 2006 Kayseri

23.    23Ahmet Kılıç ve Eşref Taş’’ Farklı vic-Dioksim Ligandlarını İçeren UO2(VI) Metal Kompleklserinin Sentezi, Karakterizasyonu, Spektroskopik ve Katalik Özelliklerinin İncelenmesi’’ I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, 20-23 Nisan 2007 Adana.

24.   24. Eşref Taş, Ahmet Kılıç, Mustafa Durgun, Orhan Baytar’’ Farklı Aromatik Diaminlerden Türetilen Yeni Sterik Engelli Salisilaldiminler ve Bunların Cu (II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu’’ I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, 20-23 Nisan 2007 Adana.

25.   25. Mustafa Durgun, Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Dilek Kılınç’’ Bazı Geçiş Metallerinin 3,5-Ditertbütil Salisilaldehit ve Polisiklik Aromatiklerden Türetilen Tetradentate Schiff Bazlarının Sentezi ve Karakterizasyonu’’ I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, 20-23 Nisan 2007 Adana.

26.   26. Ahmet Kılıç, Eşref Taş, İsmail Yılmaz ’’ N, N’-(4-amino-1-benzil piperidin)-glyoksimin Tek Çekirdekli NiII ve Üç Çekirdekli CuII-NiII-CuII Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi’’ XXI. Ulusal Kimya Kongresi 23-27Ağustos, 2007, Malatya.

         27.Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Mustafa Durgun, İsmail Yılmaz’’ Yeni Bir Dioksim ve 1,8-Diamino-3,6-Dioksaoktan İçeren Poly-metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Redoks Özellikleri’’ XXI. Ulusal Kimya Kongresi 23-27Ağustos, 2007, Malatya.

28.    28. Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Feyyaz Durap, Murat Aydemir, Akın Baysal ’’ Ru(II) ile Şelat Oluşturan Dört Dişli Pd-Oksim Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Termal ve Katalitik Özellikleri’’ XXII. Ulusal Kimya Kongresi 06-10 Ekim, 2008, Gazimağusa / KIBRIS.

29.   29Ahmet Kılıç, Eşref Taş, İsmail Yilmaz, Mahmut Ulusoy ’’ 4-Amino-1-Benzil Piperidin İçeren PdII, PdII(BPh2)2 RuII-PdII-RuII-tipi Metal Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal Özellikleri ve in-situ Suzuki-Miyaura Coupling Reaksiyonları’’ XXII. Ulusal Kimya Kongresi 06-10 Ekim, 2008, Gazimağusa / KIBRIS.

       30. Eşref Taş, Mustafa Durgun, Ahmet Kılıç, Dilek Kılınç, İsmail Özdemir, Nevin Gürbüz’’Polisiklik Aromatik Diaminlerden Türetilen Sterik Engelli Tetradental Salisilaldiminlerin Paladyum(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterisazyonu ve Katalitik Özellikleri’’ XXII. Ulusal Kimya Kongresi 06-10 Ekim, 2008, Gazimağusa / KIBRIS.

31   31. İbrahim Teğin, Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Recep Ziyadanoğulları’’ Synthesis, Characterization, Spectroscopic and Analytical Properties on Preconcentration, Extraction and Separation of Salicylaldimine Ligand Derived from 1-(2-Aminoethyl)-piperazine Towards Some Divalent Cations’’ XXII. Ulusal Kimya Kongresi 06-10 Ekim, 2008, Gazimağusa / KIBRIS.

3      32.  Mustafa Durgun, Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Dilek Kılınç, Orhan Baytar ’’ Sterik Engelli Tetradentat Salisilaldiminlerin Bazı Geçiş Metallerle Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Kararlılıkları’’ II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-18 Mayıs 2009, Fırat Üniversitesi / Elazığ.

33.  33. Salih İlhan, Hamdi Temel, Ahmet Kılıç, Eşref Taş ’’ Synthesis and Spectral Characterization of Macrocyclic Ni(II) Complexes Derived from Various Diamines, Ni(II) Perchlorate and 1,4-Bis(2-Carboxyaldehydephenoxy)Butane’’ II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-18 Mayıs 2009, Fırat Üniversitesi / Elazığ.

34.  34.  Salih İlhan, Hamdi Temel, İsmail Yılmaz, Ahmet Kılıç’’ Synthesis, Characterization and Redox Properties of Macrocyclic Schiff Base by Reaction of 2,6-Diaminopyridine and 1,3-Bis(2-Carboxyaldehydephenoxy) Propane and Its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) Complexes’’ II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-18 Mayıs 2009, Fırat Üniversitesi / Elazığ.

        35.  Dilek KILINÇ, Eşref TAŞ, Ahmet KILIÇ, İsmail YILMAZ, Mustafa DURGUN, İsmail ÖZDEMİR, Sedat YAŞAR ’’Aromatik Aminler Temelinde Salisilaldiminlerin ve Pd (II) Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektral ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi ’’ I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, 24-26 Mayıs 2010, Dicle Üniversitesi / Diyarbakır

      36.  Mustafa Durgun, Ahmet Arif PALALI, Ahmet Kilic, Mahmut Ulusoy, Esref TAS ’’ Sterik Engelli Salisilaldimin Ligandlarından Elde Edilen Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karekterizasyonu, Termal ve Kataliz Özelliklerinin İncelenmesi’’ 24. Ulusal Kimya Kongresi 29 Haziran-02 Temmuz 2010, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi / Zonguldak.

37    37. Ahmet Kılıç, Cezmi Kayan, Murat Aydemir, Feyyaz Durap, Mustafa Durgun, Akın Baysal, Esref Taş, Bahattin Gümgüm ’’ Yeni Bor Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Hidrojen Transferinde Katalizör Olarak Kullanılması’’ III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi / Çanakkale.

 

      7.6.  Uluslararası Atıflar

 1. Scopus: 896 tane atıf

8.    Projeler

1.     Aminooksimlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi,Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, FÜNAF-109, Proje Araştırıcısı, 1995.

2.     Aminooksim Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi,Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi,FÜNAF-216,Proje Araştırıcısı, 1997.

3.     3,5-Di-Tert-Butil-orto-Benzokinon-1-Monooximin Geçiş Metal Kompleksleri Radikal ve Radical  İntermediatlarının ESR İncelenmesi. Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, HÜNAF-132. Proje Araştırıcısı, Şanlıurfa, 2000.

4.     Aminooksimlerin türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, HÜNAF-209 . Proje Yöneticisi, Şanlıurfa, 2001.

5.     Alifatik aminli 3,5-Di-tert-bütil-2-hidroksi-benzaldeminli şif bazlarının türevleri ve onların Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi,  HÜBAK- 344. Proje Yöneticisi, Şanlıurfa, 2003

6.     Yeni amino oksim ligandlarının  sentezi, karakterizasyonu ve bazı metallerle komplekslerinin incelenmesi, HÜBAK-343. Proje Yöneticisi, Şanlıurfa, 2003

7.     Yeni amino oksim ligantlarının sentezi, karakterizasyonu ve bazı metal komplekslerinin incelenmesi, HÜBAK- 506. Proje Yöneticisi, Şanlıurfa, 2003

8.    Geçiş Metallerin 3,5-But2-salisilaldehit ve Polisiklik Aromatik Diaminlerden Türetilen Tetradentat Salisilaldiminlerle Kompleksleri, TÜBİTAK (TBAG) Proje No: 106T085, Şanlıurfa, 2008, proje Yürütücüsü

9.    İdari Görevler

1.      Kimya Bölüm Başkanlığı                                Harran Üniversitesi     2001- 2008

2.      Fen Bil. Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği       Harran Üniversitesi     2002- 2008

3.      Fen-Edebiyat Fak.Yönetim Kurulu Üyeliği    Harran Üniversitesi     2003- 2008

4.      Mühendislik Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği    Harran Üniversitesi     2003-2007

5.      Kimya Bölüm Başkanlığı                               Siirt Üniversitesi         2009- 2011

6.      Fen Bil. Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği      Siirt Üniversitesi          2009- 2011

7.      Fen-Edebiyat Fak.Yönetim Kurulu Üyeliği   Siirt Üniversitesi          2009- 2011

8.      Senato Üyeliği                                                Siirt Üniversitesi          2009- 2011

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

12. Verdiği Dersler

 

Dönem                            Ders Adı                                             Saat                        öğrenim Derecesi

2019-2020        GENEL KİMYA I                                                    6                               Lisans

2019-2020        GENEL KİMYA  LABARATUVARI I                        4                               Lisans

2018-2019         KOORDİNASYON KİMYASI                                  3                               Lisans

2018-2019         ANORGANİK KİMYA LABARATUVARI II               4                               Lisans

2018-2019         SINAYİ KİMYASI                                                    4                               Lisans

2009-2010         ANORGANİK KİMYA LABARATUVARI I                4                               Lisans

2009-2010         ANORGANİK KİMYA LABARATUVARI II               4                               Lisans

2009-2010         ANORGANİK KİMYA I                                            4                               Lisans

2009-2010         ANORGANİK KİMYA II                                           4                              Lisans

2008-2009         ANORGANİK KİMYA II                                           4                              Lisans

2008-2009         ANORGANİK KİMYA LABARATUVARI II               4                               Lisans

2008-2009         ANORGANİK KİMYA LABARATUVARI I                4                               Lisans

2008-2009         BİYO KİMYA I                                                         4                              Lisans

2008-2009         ANORGANİK KİMYA I                                            4                              Lisans

2007-2008         ANORGANİK KİMYA II                                           4                              Lisans

2007-2008         ANORGANİK KİMYA I                                            4                              Lisans

2006-2007         ANORGANİK KİMYA I                                            4                              Lisans

2006-2007         ÇEVRE KİMYASI                                                    3                              Lisans

2006-2007         ANORGANİK KİMYA II                                           4                              Lisans

2005-2006         ANORGANİK KİMYA II                                           4                              Lisans

2005-2006         ANORGANİK KİMYA I                                            4                              Lisans

2004-2005         ANORGANİK KİMYA I                                            4                              Lisans

2004-2005         ANORGANİK KİMYA II                                           4                              Lisans

2003-2004         ANORGANİK KİMYA II                                           4                              Lisans

2003-2004         ANORGANİK KİMYA LABARARUVARI II               4                             Lisans

2003-2004         ANORGANİK KİMYA LABARARUVARI I                4                             Lisans

2003-2004         ANORGANİK KİMYA I                                            4                              Lisans

2003-2004         ORGANİK KİMYA I                                                 4                              Lisans

2003-2004         GENEL KİMYA I                                                     6                              Lisans

 

 

 

Dönem Ders Adı                                                                             Saat              öğrenim Derecesi

 

2009-2010         İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI                       3                               Y. Lisans

2009-2010         İLERİ ANORGANİK KİMYA                                  3                               Y. Lisans

2008-2009         İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI                       3                               Y. Lisans

2008-2009         İLERİ ANORGANİK KİMYA                                  3                               Y. Lisans         

2007-2008         İLERİ ANORGANİK KİMYA                                  3                                Y. Lisans            

2007-2008         KİMYASAL SENTEZ                                             3                                Y. Lisans

2007-2008         ENSTRÜMENTAL ANALİZ                                   3                                Y. Lisans

2007-2008         İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI                       3                                Y. Lisans

2007-2008         KATALİZ                                                                3                                Y. Lisans

2006-2007         ULTRAVİYOLE (UV-VİS) SPEKTROSKOPİSİ      3                                Y. Lisans

2006-2007         NÜKLEER MANYETİK REZONANS                     3                                Y. Lisans

2006-2007         INFRARED SPEKTROSKOPİSİ                           3                                Y. Lisans

2006-2007         İLERİ ANORGANİK KİMYA                                   3                                Y. Lisans

2005-2006         KİMYASALLARIN BİYOLOJİK AKTİVİTESİ          3                                Y. Lisans

2005-2006         ENTRÜMENTAL ANALİZ                                      3                                Y. Lisans

2005-2006         İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI                        3                                Y. Lisans

2005-2006         İLERİ ANORGANİK KİMYA                                   3                                Y. Lisans

2004-2005         İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI                        3                                Y. Lisans

2004-2005         ENSTRÜMENTAL ANALİZ                                    3                                Y. Lisans

2004-2005         KİMYASAL SENTEZ                                             3                                Y. Lisans

2004-2005         İLERİ ANORGANİK KİMYA                                   3                                Y. Lisans

2003-2004         İLERİ ANORGANİK KİMYA                                   3                                Y. Lisans

2003-2004         İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI                       3                                Y. Lisans

Güncelleme : 30.10.2019 22:22:51