Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya
Telefon (0484) 212-1111 / 2590
Kurumsal E-Posta ibrahim.tegin  siirt.edu.tr
E-Posta ibrahim.tegin  gmail.com
Açıklama
Güncelleme28.07.2022 11:15:36

Prof.Dr. İBRAHİM TEĞİN

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Güncelleme : 28.07.2022 11:25:49
Patent

Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Teğin,Remziye Güzel, Bakır cevherlerinin değerlendirilmesinde yeni bir teknolojikuygulama (cevherden doğrudan selenium ve tellür üretimi, antimon ve arseniğin uzaklaştırılması, bakır ve kobalt üretim sonrası kalan artıktan altın ve gümüş üretimi), İncelemeli Patent No: TR 2009 10112 B

Projeler
 1. Altın İçerikli Cevherlerden Altın ve Gümüş Kazanılması, DÜAPK–02-FF–14. (Araştırmacı)
 2. Siirt-Şirvan Bakır Cevherlerinin Flotasyon Atıklarının Değerlendirilmesi DİKA-10- 01/DFD-03, Yürütücü yardımcısı
 3. Geleneksel Kaşar peyniri üretiminde Doğal MMS Tipi Starter Kültür Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, SİÜFED-F1, Yürütücü
 4. Siirt Üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kurulması, DPT 2011-2014, Araştırmacı
 5. Siirt Yöresinde Bulunan Tuzcul Alan Bitkilerindeki Eser Elementlerin Belirlenmesi ve Bu Elementlerin Önzenginleştirme Koşullarının Araştırılması, 2013-SİÜFED-F1, Yürütücü,2013-2015
 6. Siirt Yöresinde Bulunan Termal Suların Mineral Analizi ve Önzenginleştirme Koşullarının Belirlenmesi 2014-SİÜFEB-YL1, Yürütücü, 2014-2015
 7. Siirt Çevresinde Bulunan Doğal Kil Mineralleri ile Atık Sulardan Bakır, Kurşun ve Kadmiyumun giderilmesi, 2014-SİÜFEB-YL2, Yürütücü, 2014-2015
 8. Parasetamol İçeren Şuruplarda İlaç Etken Maddesinin Mikroekstraksiyonla Kazanılması, 2015-SİÜFEB-32, Yürütücü (Devam ediyor)
 9. Siirt ve Çevresinde Bulunan Bazı Endemik Bitkilerin Süper kritik Akışkanlarla Ekstraksiyonu, 2015-SİÜFEB-33, Yürütücü (Devam ediyor)
 10. Çeşitli Polimerlerin Biyosorbent Katkı Malzemeleri Kullanılarak Atık Sulardan Çeşitli Metallerin Giderilmesi, 2015-SİÜFEB-34, Yürütücü (Devam ediyor)
 11. Çeşitli Polimerlerin Biyosorbent Katkı Malzemeleri Kullanılarak Atık Sulardan Çeşitli Metallerin Giderilmesi, 2015-SİÜFEB-34, Yürütücü, 2013-2017
 12. Irak Kürt Bölgesi Yayla Muzunun Antioksidan, Toplam Fenolik Miktarı ve Ağır Metallerin Belirlenmesi, 2017-SİÜFEB-80, Yürütücü, 2017-2017
 13. Çevre Numunelerinde Platinin Düzeylerinin ICP-MS ile Belirlenmesi ve Ön deriştirme işlemleri için Optimizasyon, 2015-SİÜMYO-27, Araştırmacı, 2015-2017

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 1. Berrin Ziyadanoğulları, Hamdi Temel, Deniz Ceviziçi, İbrahim Teğin, Şelatlaştırıcı Olarak N-N’-Bis(Salisilaldehiden) -1,4-Bis(o-Aminofenoksi)Butan Sentezi ve Bazı İki Değerli Katyonların Ekstraksiyonu, XIX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 30 Eylül - 4 Ekim 2005, Pine Bay, Kuşadası, Poster bildiri, AKP 110
 2. Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Dolak, İbrahim TEĞİN, Remziye GÜZEL, Rubeanik Asit ile Modifiye Edilmiş Amberlite Xad-16 Reçinesiyle Pb (II) ve Cr (VI)’nın Önderiştirilme Koşullarının İncelenmesi, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, sözlü bildiri sayfa 12
 3. Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Dolak, İbrahim TEĞİN, Remziye GÜZEL, Rubeanik Asit ile Modifiye Edilmiş Amberlite Xad-4 Reçinesinden Yararlanarak Çözeltide Bazı İki Yüklü Metal İyonlarının Önderiştirme Koşullarının İncelenmesi, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, Poster bildiri sayfa 139
 4. Berrin Ziyadanoğulları,  İbrahim TEĞİN, Hamdi Temel, Sulu Çözeltiden Bazı Metal Katyonlarının 1,4-BİS (P-Aminofenoksi) Butan Di Tosilat İle Ekstraksiyonu, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, Poster bildiri sayfa 140
 5. C. Üstün, A. Güneş, İ. Teğin, M.F. Geyik, K. Haspolat, IX Ulusal Viral Hepatit Kongresikonferansı dahilinde "Kongre konuşma özetleri ve bildiriler" bildirikitapçığındaki "Pediatrik kronik hepatit B hastalarında serum eser elementdüzeyleri", 130 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
 6.  C. Üstün, M.F. Geyik, S. Paşa, İ. Teğin, 2. Ekmud Kongresi konferansıdahilinde "Poster Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Febrilnötropeni gelişen hastalarda serum eser element düzeyleri", 244 pp.,Ankara, Mayıs 2008
 7. İbrahimTeğin, Recep ZİYADANOĞULLARI, Bakır Cevherinin Flotasyonuyla Elde EdilenKonsantreden Cu(II) ve Co(II) Kazanılmasında Yeni Uygulamalar, III.Ulusal analitik Kimya Kongresi, Elazığ, 25-27 Haziran 2008,  Poster bildiri sayfa 105
 8. İbrahim Teğin,Ahmet Kilic, Esref Taş, and RecepZiyadanoğulları, Synthesis, Characterization,Spectroscopic And Analytical PropertiesOnPreconcentration, Extraction And Separation ofSalicylaldimine Ligand Derived From 1-(2-Aminoethyl)-PiperazineTowards Some Divalent Cations,XXII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 6-10 Ekim 2008,Magusa-K.K.T.C., Poster bildiri,AKP 60
 9. İbrahim TEĞİN, Ahmet EFE, RecepZİYADANOĞULLARI, Diyarbakır İl ve İlçelerinden Temin Edilen İnek SütlerindeAğır Metal Ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı XIII. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 15-18 Mayıs2013, Burdur, Poster bildiri, P 134.
 10. İbrahim TEĞİN, Osman Karabacak, Mehmet Fidan ve Uyan Yüksel, Siirt Yöresinde Bulunan Ada Çaylarının Metal İçeriklerinin Belirlenmesi, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 01-05Eylül 2014, Kahramanmaraş, Poster bildiri, P 174.
 11. İbrahim Tegin, İdris YOLBAŞ, M. Şirin Baturve Orhan ACAR, Siirt ve Çevresinde Bulunan Kaplıca Sularında Element Konsantrasyonları ve Gross Alfa ve Gross Beta Aktivitelerinin Belirlenmesi, XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015, Elazığ, Poster bildiri, P 62.
 12. İbrahim Tegin, Selma AKDENİZ,  Amberlit Xad-4 Polimerinin Biyosorbent Katki Malzemesi Siirt,Fistik Kabuğu Kullanılarak Sulardan Cu ve Cd Giderilmesi, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs - 3 Haziran 2016, Isparta, Poster bildiri, P 107.
 13. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz1, Haci Baykara, Osman Tektaş The Removal Of Cd From Aqueous Solutıon Usıng Sorbents Welnut Shell Immobılızed On Immobılızed On Co-Metharcrylıc Acıd-Styrene, 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Ağustos 2016, Mersin, Poster bildiri, P 072.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 1. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin, S. Hosoglu., 10th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery. konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with Salmonellosis.", 227 pp., Isfahan-Najafabad, Iran, December 2007 
 2. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with snake bite.", 730 pp., Barcelona, Spain, April 2008 
 3. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with pulmonary tuberculosis.", 90 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008 
 4. C. Ustun, F.N. Hancer, I. Tegin, M.F. Geyik., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc and magnesium levels in patients with pelvic inflammatory disease.", 114 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008 
 5. M.F. Geyik, C. Ustun, I. Tegin., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with sepsis.", 145-146 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008 
 6. M.F. Geyik, C. Ustun, F. Bozkurt, I. Tegin, S. Pasa., 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum trace elements in patients with diabetic foot infection", 466 pp., Washington DC, USA., October 2008 
 7. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting. konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum trace elements in patients with chronic osteomiyelitis.", 467 pp., Washington DC, USA., October 2008 
 8. C. Ustun, I. Tegin, M.G. Kurtoglu, M.F. Geyik., The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum selenium status of patients with infectious diseases.", 180 pp., Sarajevo, Bosnia &Herzeginova., June 2011.
 9. İbrahim Tegin  and M. Şirin Batur, International Environmental Sciences Semposium of Van konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "The Removal of Copper, Lead and Cadmium from Aqueous Solutions with Natural Clay Samples Found in Siirt”, 183 pp, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van, 04-07 Haziran 2014.
 10. İbrahim Tegin and Recep Zıyadanoğulları, 1st International Conference on Engineering and Natural Scienceskongresidahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Recovery of Copper and Cobalt from Converter Slag By A Novel Flotatıon Method”,296 pp, May 15-19 Skopje, 2015
 11. Uyan Yüksel, İbrahim Teginand Recep Zıyadanoğulları, 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Recovery of Copper and Cobalt from Copper Slags as Selectıve”,300 pp, Skopje, May 15-19,2015
 12. İbrahim Tegin and Uyan Yüksel, Internatıonal Turkıc World Conferance On Chemıcal ScıencesandTechnologıes (ITWCCST) kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Determination of metal content in the water and sediments located around Siirt”, 61 pp, Sarajevo,27th October-1st November,2015
 13. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz, International Conference On Natural Science and Engineering (ICNASE'16) kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki“The Removal of Cu and Cd from Aqueous Solution Using Sorbents Walnut Shell Immobilized On Amberlite XAD-4”, 86 pp, Kilis, March 19-20, 2016.
 14. İbrahim Teğin, Osman Karabacak, Mehmet Fidan and Orhan Acar, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA 2016), kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Element concentrations of saline found in and around Siirt and determination of gross alpha and gross beta activity in saline water samples,”, 20 OP, Antalya, May 25-28, 2016.
 15. İbrahim Teğin, Z. Ceren Ertekin, Erdal Dinç, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA 2016), kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Multıvarıate Optımızatıon Approach To The Mıcroextractıon Condıtıons For The Quantıtatıon Of Clıoquınol In Oıntment,”, 107 pp, Antalya, May 25-28, 2016.
 16. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz, 3rd International Symposium on Environment and Morality (ISEM2016) kongresi dahilinde "Full" bildiri kitapçığındaki, The Removal of Cd from Aqueous Solution Using Sorbents Almont Shell Immobilized On Amberlite XAD-4, p 718-730, Alanya, 4-6 November 2016.
 17. İbrahım Teğin, Betül Sadık, Erdal Yabalak, Mehmet Fidan, 1st Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants –natural and healthy life (TABKON 17) kongresi dahilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Evaluatıon of Chemıcal Content of Allıum Vıneale L. Extract Usıng Subcrıtıcal Water Extractıon, OP 1684 Oral, p 194, Konya, 9-12 May 2017.
 18. İbrahım Teğin, Betül Sadık, Mehmet Fidan, Erdal Yabalak, A. Murat Gizir, 1st Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants –natural and healthy life (TABKON 17) kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Investıgatıon of Chemical Content of Eremurus Spectabilis Bieb. Extract Usıng Subcrıtıcal Water Extractıon, Poster, p 1689, Konya, 9-12 May 2017.
 19. İbrahım Teğin, Selma Akdeniz, İhsan Alacabey, Orhan Acar, 1st Internatıonal Congress Of Health And Envıronment (USCEK 2017)  Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Characterization And Immobilized Of Copper And Cadmıum On Mixture Formed Wıth Nutshell And Amberlıte XAD-4, OP 33, p 103, Adana, 23-25 October 2017.
 20. İbrahım Teğin, Recep Ziyadanogullari, 1st Internatıonal Congress Of Health And Envıronment (USCEK 2017) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Recovery Of Gold And Silver By Leaching From Flotation Concentrate Waste Received Copper And Cobalt, OP 61, p 133, Adana, 23-25 October 2017.
 21. İbrahım Teğin, Bakhtiyar Mahmood Fattah, Gurbet Canpolat, 1st Internatıonal Congress Of Health And Envıronment (USCEK 2017)  Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Composition and Classification of Thirty Selected Metals In Rheum Herbs Grown at Iraq Kurdish Region And Siirt, Turkey by Chemometric Analysis, EP 20, p 383, Adana, 23-25 October 2017.
 22. İbrahım Teğin, Karwan Mohammed Amin Mahmood, Gurbet Canpolat, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Evaluation of Heavy Metals and Essential Elements in Thyme Plant Grown in Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey by Chemometric Analysis, OP 342, p:696, Adana, 25-27 October 2017.
 23. İbrahım Teğin, Betül Sadık, Mehmet Fidan, Erdal Yabalak, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Investigation of Chemical Content of Allium dictyopracum CA Mayer ex Kunth extract using Subcritical Water Extraction, OP 448, p:908, Adana, 25-27 October 2017.
 24. İbrahım Teğin, Karwan Mohammed Amin Mahmood Khoshnaw, Mehmet Fidan and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, A Study on the Determination of Total Antioxidant Activity, Total Phenolic and Phenolic content of Thyme Cultivated at Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey,  Bitlis, Oral, , p:245, 27-29 October 2017.
 25. İbrahım Teğin, Bakhtiyar Mahmood Fattah, Mehmet Fidan and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Determination of Antioxidant Activity,Total Phenolic and Phenolic Content in Rheum ribes L.Collected from Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey,  Bitlis, Oral, p:32, 27-29 October 2017.
 26. İbrahım Teğin, Gazee Rahman Dawdy and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Quality Control of Sheep Milks and Analysis of Heavy Metals in Iraq Erbil Region,  Bitlis, Oral, p:260, 27-29 October 2017.
 27. Uyan Yüksel, Sadin Özdemir, Veysi Okumuş, İbrahım Teğin, “II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi” dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Determination of Platinum Levels in Road Side Dust, Soil and Plants in Urban and Rural in Siirt, Turkey by ICP-MS, Oral, p:43-44, 13-14 Aralık 2017.
 28. İbrahım Teğin, Mehmet Fidan, Uyan Yüksel, 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, The Element Analysis of Alhagi maurorum medik. Subsp. Maurorum (Leguminosae) Collected From Siirt Province, Gaziantep, Oral, p: 1098, 21-22 June 2018.
 29. İbrahım Teğin, Mehmet Fidan, Uyan Yüksel, 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Elemental Analysis of The Salsola tragus L. Subsp. Tragus, Natural Spread In The Salt Areas of Siirt Province, Gaziantep, Oral, p:1099, 21-22 June 2018.
 30. İbrahım Teğin, Uyan Yüksel, Mehmet Fidan, International Trace Analysis Congress (ITAC 2018) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Tuzlu Alan Bitkisi Olan Spergularia rubra (L)’nin Element Analizi ve Analiz Sonuçlarının Kemometrik Teknikler Kullanılarak Değerlendirilmesi, Sivas, Oral, , p:45, 20-23 June 2018.
 31. İbrahım Teğin, Emre Erez, Mehmet Fidan, Ahtamara I. Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Antioxidant Capacity, Total Phenolic and Total Flavonoid Content Of Allium Ampeloprasum L., Van, Oral, , p:126, 25-26 Ağustos 2018.
 32. İbrahım Teğin, Emre Erez, Mehmet Fidan, Ahtamara I. Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, The Antioxidant Capacity And Total Phenolic Flavonoid Content And Element Analysis of Teucrium Polium L. Subsp. Polium, Naturally Distributed In Siirt-Eruh., Van, Oral, , p:129, 25-26 Ağustos 2018.
 33. İbrahım Teğin, Gurbet Canpolat, Mehmet Fidan, Şehr-i Nuh Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Eruh Bölgesinden Toplanan Allıum ampeloprasum L. Bitkisinin Element İçeriklerinin ICP-MS İle Belirlenmesi, Cizre-Şırnak, Oral, , p:54, 8-9 Eylül Ağustos 2018.
 34. İbrahım Teğin, Gurbet Canpolat, Mehmet Fidan, Ahtamara I. Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Siirt Bayraktepe (Çöl) Tuzlu Alanda Dağılım Gösteren Crypsis Schoenoides (L.) Lam'ın Antioksidan Kapasitesi, Toplam Fenolik Miktarı ve Flavonoid İçeriğinin Belirlenmesi, Cizre-Şırnak, Oral, p: 55, 8-9 Eylül Ağustos 2018.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI VE SCI-EXPANDED DIŞINDA OLAN DERGİLER)

 1. Abuzer Akgün, İbrahim Teğin, Recep Ziyadanogulları, Enrichment of Molybdenum and Fluorite by Flotation of Fluorite Ore Containing Molybdenum, Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, Vol. 5, No.2, pp 103-117, 2006
 2. İbrahim Teğin, Recep Ziyadanoğulları,  The effect of Sulfurization Process on Flotation of Copper ore Containing Gold and Silver,Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, Vol. 7, No.3, pp 193–202, 2008
 3. Cemal Ustun, Ibrahim Tegin, Mehmet Faruk Geyik, The effects of snake venom on serum copper, zinc and magnesium levels in patients with snake bite, Journal of Microbiology and Infectious Diseases, 3 (2): 71-74, 2013
 4. İbrahim TEĞİN, Selma Akdeniz, Amberlit XAD-4 Polimerinin Biyosorbent Katkı Malzemesi Badem Kabuğu Kullanılarak Sulu Çözeltiden Cd Giderilmesi, APJES 5-2, 01-14, 2017
 5. Uyan Yuksel,, İbrahim Teğin, Recep Ziyadanogulları, Recovery of Copper and Cobalt from Copper Slags as Selective, Journal of Environmental Science and Engineering A, Vol. 6, No.8, pp 388-394, 2017
 6. İbrahim Teğin, Recep Ziyadanogulları, Recovery of Copper and Cobalt from Converter Slag with a New Flotation Method Using H2S, Journal of Environmental Science and Engineering A, Vol. 7, No.2, pp 69-75, 2018

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI VE SCI-EXPANDED)

 • A. Kilic, I. Tegin, E. Tas and R. Ziyadanogulları, Synthesis and Characterization of an Unsymmetric Salicylaldimine Ligand Derived from 1-(2-Aminoethyl) piperazine and Investigation of Its Analytical Properties for the Extraction and Preconcentratıon of some Divalent Cations, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 8, No. 1, March 2011, pp. 68-77.
 • Cemal Üstün, İbrahim Teğin, Mehmet Faruk Geyik, Alterations of Serum Copper and Zinc Levels, and Copper/Zinc Ratios Among Patients with Brucellosis, Türkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(4):979-83
 • Senturk Z., Saka C., Tegin I, Analytical methods for determination of selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants, Rev Anal Chem 30 (2011): 87–122
 • Ilhan S, Temel H, Pasa S, Tegin I, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of 1,2-Bis(2-formylphenyl)ethane with Metal Nitrate and Various Daimine, Russıan Journal Of Inorganıc Chemıstry, Volume 55, No 9 (2010), 1402-1409
 • Ibrahim Dolak, Ibrahim Tegin, Remziye Guzel, Recep Ziyadanoğullari, Removal and Preconcentration of Pb(II), V(V), Cr(VI) from the Aqueous Solution and Selective Separation of V(V)-Cr(VI) by Using Functionalized Amberlite XAD-16 Resin with Dithioethylenediamine, Asian Journal of Chemistry, Volume 22, No 8 (2010), 6107-6116
 • Ibrahim Dolak, Ibrahim Tegin, Remziye Guzel, Recep Ziyadanoğullari, Removal and Preconcentration of Pb(II), Cr(III), Cr(VI) from the Aqueous Solution and Speciation of Cr(III)-Cr(VI) by Using Functionalized Amberlite XAD-16 Resin with Dithioethylenediamine, Asian Journal of Chemistry, Volume 22, No 8 (2010), 6117-6124
 • Dolak I, Tegin I., Guzel R, Ziyadanogullari R., Synthesis and Preconcentration of Amberlite XAD-4 Resin Modified by Dithioethylenediamine, Asıan Journal of Chemıstry Vol. 21, No 1 (2009), 165-175
 • Salih lhan, Hamdi Temel, Murat Sunkurc & ibrahim Tegin, Synthesis, structural characterization of new macrocyclic Schiff base derived from 1,6-bis(2-formylphenyl)hexane and 2,6-diaminopyridine and its metal complexes, Indian Journal of Chemistry, Vol. 47A, April 2008, pp. 560–564
 •  İbrahim Dolak, İbrahim Teğin, Remziye Güzel, Recep Ziyadanoğullari, Reductıon of Cr(VI In Aqueous Solutıons By Using Natural And Roasted Pyrite, Asian Journal of Chemistry Vol. 19, No. 3 (2007), 2389-2398
 •  Recep Ziyadanogullari, Abuzer Akgün, İbrahim Tegin And Remzıye Güzel, Separation of Mo, Cu, Zn and Pb from Concentrates of Fluorite Ore Containing Molybdenum, Asian Journal of Chemistry Vol. 19, No. 7 (2007), 5523-5532
 •  Ö. Yavuz, R. Guzel, F. Aydin, I. Tegin, R. Ziyadanogullari, Removal of Cadmium and Lead from Aqueous Solution by Calcite, Polish J. of Environ. Stud. Vol. 16, No. 3 (2007),467–471
 • İbrahım Teğin, Erdal Yabalak, Betül Sadık and Mehmet Fidan, 2019. Evaluatıon of Chemıcal Content and Radıcal Scavengıng Actıvıty of Allıum Vıneale L. Extract And Its Elemental Analysıs, Revue Roumaine de Chimie, 64(8), 673-679