Kimya Bölümü

Sınav Ve Değerlendirme

Sınav Çeşitleri

Bölümümüzde uygulanan sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavından oluşur.


Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla, ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme esasları fakülte kurulu kararı ile belirlenir.


Mazeret sınavı: Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlıkça belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. 


Yarıyıl Sonu SınavıYarıyıl sonu sınavı, dersin devam koşulunun yerine getirilmiş olması kaydıyla yarıyıl sonunda dekanlık tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.


Bütünleme SınavıBütünleme sınavına, dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olduğu halde sınava katılamayan veya sınava girdiği halde sınavda başarılı olamayan öğrenciler girebilir.


Tek Ders SınavıMezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere, güz ve bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavı açılır. Yapılacak sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir.


Sınavlara Giriş Şartları

Muafiyet sınavı dışındaki sınavlara girebilmek için; kayıt yenilemiş olmak, teorik derslerin en az % 70'ine devam etmek, uygulamalı derslerin uygulamalarının en az % 80'ine katılmak ve uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Ancak, teorik derslerde bir defa devam almış olan öğrenci, bir daha devam etmek zorunda değildir. Uygulamalarda başarısızlık halinde ders tekrar alınır.


Ders Başarı Notu

Ders başarı notu; öğrencinin ara sınavı ile yarıyıl sonu sınavlarında aldıkları puanların birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında en az 60 puan almak koşuluyla, ara sınavlarının ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının %60’ının toplamının en az 60 puan olması gerekir. 

Dr. GURBET CANPOLAT
Güncelleme : 31.05.2022 16:32:21