Kimya Bölümü

Vizyon-Misyon

Misyonumuz

Kimya temel bir bilim dalıdır ve maddenin temel yapıtaşları olan atom, molekülüler ve benzeri tüm bileşiklerin analizi, sentezi ve diğer maddeler ile olan etkileşimini inceler. Diğer bütün temel bilim dallarından farklı olarak, kimya bilimi aslında kendi nesnesini oluşturan tek temel bilimdir. Kimya bilimi, fizik ve matematik bilim dallarını da büyük oranda kullanır. Kimya Bölümü'nün amacı, eğitim verdiği öğrencilere kimyadaki yenilikçi gelişmeleri öğretirken, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, sadece kimya alanında değil her alanda fark edilecekleri yüksek kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktır.  Bu bölüm, hem kimyanın temel ilkelerini hem de ileri teknoloji içeren özel teçhizatı çalıştırma ve kontrol etme becerisini öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır. Direkt ve dolaylı olarak kimya ile ilgili sektör (çevre, sağlık, tarım, gıda vb.) ve laboratuvarların çeşitli alanlarında araştırma ve geliştirme yapabilecek bilgi ve donanıma sahip araştırıcı ve uygulayıcı kimya lisans ve lisansüstü mezunu yetiştirerek bilim ve teknolojinin toplum yararına dönüşmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Ülkenin geleceği için üstün nitelikli kimyagerler yetiştirerek mezunlarını en çok tercih edilenler grubuna yerleştirmek, eğitim ve araştırma alanlarındaki birikimiyle bölgenin ve ülkenin önemli sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptığı araştırmalarla alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde öncü bir bölüm olmaktır.

Dr. GURBET CANPOLAT
Güncelleme : 31.05.2022 15:56:35